Om oss

Vi är din kommunikationsförstärkare

Reklamshopen är totalentreprenör inom företagsprofilering och visuell kommunikation. Genom långsiktig kundrelation hjälper vi dig att bygga ditt varumärke genom produktval och utformning. Vi hjälper företag samt föreningar.

Trygghet, kvalitet och proffsighet är våra värdeord - det präglar och genomsyrar hela vår verksamhet. I dialogen med kunder och leverantörer sker ständigt kunskapsöverföring och utveckling kring varumärkesuppbyggnad. Vi hjälper dig att förmedla känsla, tanke och handling.

Reklamshopens värdegrund
Vår omsorg om kunder, personal, kompetens, kvalitet och miljö betyder mycket för vår framgång. Vi arbetar aktivt för att vara ett sunt företag och är idag ett certifierat R-företag. Vi arbetar enligt våra kärnvärden samt mot
R-företagarnas etikpolicy.

Trygghet - våra kunder får personlig service och vänligt bemötande i vårt samarbete. Som en engagerad partner är vi ditt bollplank och inspiration för att utveckla och hjälpa dig och ditt företag till framgång. I vår nära relation är du trygg med att vi förstår vad du vill förmedla och noggrant följa din grafiska profil.

Kvalitet - med kunden i fokus arbetar vi med kvalitet i alla led av verksamheten, målet är att skapa största möjliga kundvärde. Vi arbetar systematiskt med förbättringsarbete och ställer relevanta kvalitetskrav vid val av leverantörer, sortiment och produktutbud. Kvalitet ser vi även som leveranssäkerhet, god kommunikation och kundanpassade IT-lösningar.

Proffsigt - vi tar ansvar för våra produkter och tjänster inför våra kunder. Vi arbetar med ärlighet, öppenhet och uppskattning av kunder och medarbetare för att nå största möjliga kundnytta. Vi arbetar för att skapa individuella lösningar och med vår breda och djupa kompetens förmedla bästa lösning. För maximal utveckling i vår samverkan ser vi kunskapsöverföring som en viktig del i vår gemensamma framgång.

Övriga tankar - vi är personliga och bygger långsiktiga kundrelationer där dina behov är vår utmaning och där vi som team vill överträffa dina förväntningar. Vi följer ständigt utvecklingen inom reklambranschen och söker aktivt nya produkter och lösningar för ett spännande utbud att erbjuda dig som kund.

Vår miljöpolicy
Vi har ett aktivt miljötänk genom varje arbetsled i verksamheten och ständigt genomföra förbättringar för att minska negativ miljöpåverkan. Med följande miljöinriktningar medverka till en varaktig hållbar utveckling:

Ställa relevanta miljökrav vid val av leverantörer, varor och tjänster
Följa eller överträffa miljökrav i lagar och bestämmelser
Förebygga föroreningar i mark, luft och vatten
Minimera vår egen förbrukning av naturresurser
Samverka i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter

Verksamhetsbeskrivning
Trygghet, kvalitet och proffsighet
Reklamshopen i Falkenberg AB är totalentreprenör inom företagsprofilering och visuell kommunikation. Genom långsiktig kundrelation hjälper vi dig att bygga ditt varumärke genom produktval, kvalitet och utformning. Trygghet, kvalitet och proffsighet är våra värdeord, de präglar och genomsyrar hela verksamheten. I dialogen med kunder och leverantörer sker ständig kunskapsöverföring och utveckling kring varumärkesuppbyggnad. Vi hjälper dig att förmedla känsla, tanke och handling.

Allt på ett ställe! Det är enkelt med en kontakt där du får hjälp med affärstrycksaker, skyltsystem, bildekorer, profil- och arbetskläder, presentreklam, mäss- och displaysystem, webbshop och webb to print lösning och mycket mer. Lägg till flera års kunskap kring alla dessa delar och du har en totalleverantör att förlita dig på.
Lägg det på oss och vi löser det!

Vi erbjuder våra kunder en egen webbshop. I vårt webb-baserade verktyg samlar du dina profilprodukter i en egen webbshop för enkel hantering.